קמפיין כבוד הדדי

כניסה למערכת הניהול

ישנם מספיק אנשים שמתארים את המצב כפי שהוא, כעת אנו זקוקים
לכמה שיתארו את המצב כפי שהוא יכול להיות

~ רוברט אורבן ~