קמפיין כבוד הדדי

כניסה למערכת הניהול

תמיד הקשב למומחים,
הם יאמרו לך מה לא ניתן לעשות ומדוע.
אז ... עשה זאת

~ רוברט הינליין ~