קמפיין כבוד הדדי

כניסה למערכת הניהול

כאשר אתה מפתח את היכולת לאזן את הרגשות שלך, הבעיות שמופיעות באופן
בלתי צפוי אינן מוציאות אותך משיווי המשקל בקלות, ובמהירות אפשר לחזור
לנקודת הסתכלות חיובית

~ פגי מק'קול - סופרת ~